ttxvnnghiv-1558580892-74.jpg

ttxvnnghiv-1558580892-74.jpg

Các thành viên Nghị viện châu Âu bỏ phiếu tại một phiên họp của nghị viện tại Strasbourg, Pháp ngày 25/10/2017. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *