ttxvnnewze-1587026518-25.jpg

ttxvnnewze-1587026518-25.jpg

Một nhà hát phải đóng cửa do dịch COVID-19 tại Wellington, New Zealand ngày 22/3/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *