ttxvnnewze-1587026350-29.jpg

ttxvnnewze-1587026350-29.jpg

Người dân mua hàng tại siêu thị ở Auckland, New Zealand ngày 28/2/2020, trong bối cảnh dịch COVID-19 lan rộng. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *