ttxvnnewze-1587026271-18.jpg

ttxvnnewze-1587026271-18.jpg

Cảnh vắng vẻ tại một quận trung tâm ở Wellington, New Zealand ngày 26/3/2020, sau khi Chính phủ New Zealand quyết định phong tỏa toàn bộ đất nước trong vòng 4 tuần. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *