ttxvnnando-1539743397-91.jpg

ttxvnnando-1539743397-91.jpg

Người dân ăn sáng tại một nhà hàng nhỏ ở Sanaa, Yemen. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *