ttxvnmuasa-1557279944-60.jpg

ttxvnmuasa-1557279944-60.jpg

Người dân đến mua sắm tại Hội chợ kích cầu mua sắm hàng Việt. (Nguồn: TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *