ttxvnmocba-1565837186-84.jpg

ttxvnmocba-1565837186-84.jpg

Tấm mộc bản lớn nhất có khổ 150x30x2,5cm tại chùa Bổ Đà. (Ảnh: TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *