ttxvnmalit-1587955399-37.jpg

ttxvnmalit-1587955399-37.jpg

Nhân viên cơ quan bầu cử kiểm tra thân nhiệt của cử tri tại điểm bầu cử Quốc hội ở Bamako ngày 19/4/2020. (Nguồn: THX/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *