ttxvnlibya-1554708653-11.jpg

ttxvnlibya-1554708653-11.jpg

Toàn cảnh một phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về tình hình Libya ở New York, Mỹ ngày 21/3/2019. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *