ttxvnleky-1580263196-0.jpg

ttxvnleky-1580263196-0.jpg

Премьер-министр Нгуен Суан Фук во время подписания Вьетнамского соглашения о защите инвестиций (EVIPA) между Вьетнамом и Европейским союзом. (Фото: Тхонг Нят / ВИА)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *