ttxvnlangb-1589420392-78.jpg

ttxvnlangb-1589420392-78.jpg

Băngrôn chào mừng 45 năm Thống nhất đất nước trên đường Điện Biên Phủ, phía trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *