ttxvnkynie-1589511343-13.jpg

ttxvnkynie-1589511343-13.jpg

Thầy Võ Phổ trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *