ttxvnkynie-1588824687-31.jpg

ttxvnkynie-1588824687-31.jpg

Bộ đội hải quân trên đảo Trường Sa được giải phóng, ngày 29/4/1975. (Ảnh: Nguyễn Khắc Xuế/TTXVN phát)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *