ttxvnkynie-1585393691-68.jpg

ttxvnkynie-1585393691-68.jpg

Xe tăng quân giải phóng tiến vào giải phóng Đà Nẵng, ngày 29/3/1975. (Ảnh: Hoàng Thiểm/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *