ttxvnkieng-1596077390-7.jpg

ttxvnkieng-1596077390-7.jpg

Tàu cá hoạt động trên vùng biển thành phố Hà Tiên. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *