ttxvnkieng-1596077280-52.jpg

ttxvnkieng-1596077280-52.jpg

Tàu cá neo đậu tại cửa biển Ba Hòn, huyện Kiên Lương. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *