ttxvnkhuca-1586617003-6.jpg

ttxvnkhuca-1586617003-6.jpg

Toàn cảnh khu cách ly tại trường Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. (Nguồn: TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *