ttxvnkhuca-1586616847-67.jpg

ttxvnkhuca-1586616847-67.jpg

Lực lượng chức năng chuẩn bị khẩu phần ăn trưa cho người trong khu cách ly. (Nguồn: TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *