ttxvnkehan-1583891263-77.jpg

ttxvnkehan-1583891263-77.jpg

Kệ hàng hóa trống trơn trong siêu thị tại Villeneuve-la-Garenne, Paris, Pháp, ngày 5/3/2020, trong bối cảnh dịch COVID-19 lan rộng. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *