ttxvnhoisi-1559121252-14.jpg

ttxvnhoisi-1559121252-14.jpg

Tường và hệ thống tượng tại chùa Báo Ân, xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai xuống cấp nghiêm trọng. (Ảnh: Đinh Thuận/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *