ttxvnhoing1-1558881766-22.jpg

ttxvnhoing1-1558881766-22.jpg

El primer ministro Nguyen Xuan Phuc en la Conferencia con inversores en 2018 en la provincia de Nghe An (Foto: Thong Nhat/VNA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *