ttxvnhoing-1610956249-72.jpg

ttxvnhoing-1610956249-72.jpg

Các đại biểu dự Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng. (Nguồn: TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *