ttxvnhoing-1569210953-34.jpg

ttxvnhoing-1569210953-34.jpg

Hà Nội: Khai mạc Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *