ttxvnhoing-1567150131-24.jpg

ttxvnhoing-1567150131-24.jpg

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 10, Khóa XII. (Ảnh: TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *