ttxvnhoido-1519721191-32.jpg

ttxvnhoido-1519721191-32.jpg

Các thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc bỏ phiếu thông qua nghị quyết 2401 tại cuộc họp ở New York ngày 24/2. (Nguồn: THX/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *