ttxvnhoido-1510191629-80.jpg

ttxvnhoido-1510191629-80.jpg

Một khóa họp của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc có sự tham gia của đoàn Việt Nam. (Nguồn: TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *