ttxvnhoac-1474444280-36.jpg

ttxvnhoac-1474444280-36.jpg

Công nhân Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển (Hà Nội) vận hành hệ thống lò cao nung chảy. (Ảnh: TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *