ttxvnhieng-1580370939-18.jpg

ttxvnhieng-1580370939-18.jpg

Các bác sỹ thực hiện ghép giác mạc cho bệnh nhân. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *