ttxvnhauph-1598151734-59.jpg

ttxvnhauph-1598151734-59.jpg

Ông Nguyễn Tiến Ca luôn tự hào về ý chí ‘bộ đội Cụ Hồ’ vẫn còn vang vọng cả trong thời chiến lẫn thời bình. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *