ttxvnhauph-1598150247-17.jpg

ttxvnhauph-1598150247-17.jpg

Nhờ được thường xuyên nhắc nhở, các hộ dân đã tự giác tuân thủ đo thân nhiệt và khai báo tình hình sức khỏe mỗi sáng. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *