ttxvnhanoita-1586170288-87.jpg

ttxvnhanoita-1586170288-87.jpg

Работники здравоохранения всегда излучают оптимизм, даже на передовом фронте борьбы с эпидемией. (Фото: Mинь Куйет / ВИА)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *