ttxvnhanoita-1586170288-87.jpg

ttxvnhanoita-1586170288-87.jpg

Nhân viên y tế thể hiện lạc quan nơi tuyến đầu chống dịch. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *