ttxvnhangx-1592449601-11.jpg

ttxvnhangx-1592449601-11.jpg

May hàng xuất khẩu tại một doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài ở Bình Phước. (Ảnh: Dương Chí Tưởng/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *