ttxvnhangv-1557281198-13.jpg

ttxvnhangv-1557281198-13.jpg

Các cơ sở làng nghề tư vấn người tiêu dùng cách thức phân biệt sản phẩm nông sản thật–giả. (Ảnh: Mỹ Phương/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *