ttxvnhangh-1557624043-44.jpg

ttxvnhangh-1557624043-44.jpg

Hàng hóa Trung Quốc được xếp tại cảng Long Beach, Los Angeles, Mỹ, ngày 27/2/2019. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *