ttxvngiaip-1586688084-7.jpg

ttxvngiaip-1586688084-7.jpg

Quân giải phóng làm chủ các cơ quan ngụy quyền trong thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Hoàng Giang/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *