ttxvngiaip-1586687995-87.jpg

ttxvngiaip-1586687995-87.jpg

Kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2020): Chiến dịch Huế – Đà Nẵng tạo đà cho Chiến dịch Hồ Chí Minh giành thắng lợi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.