ttxvngiaip-1586687929-28.jpg

ttxvngiaip-1586687929-28.jpg

Nhân dân Đà Nẵng mừng đón quân giải phóng. (Ảnh: Lâm Hồng Long/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *