ttxvngiaip-1586687816-97.jpg

ttxvngiaip-1586687816-97.jpg

Quân giải phóng tiến vào thành phố Huế. (Ảnh: Hoàng Thiểm/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *