ttxvngiaic-1584691334-13.jpg

ttxvngiaic-1584691334-13.jpg

Người dân tập trung mua sầu riêng ‘giải cứu’ cho nông dân các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long ngày 17/2/2020 tại thành phố Hưng Yên. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *