ttxvngiaic-1584691334-13.jpg

ttxvngiaic-1584691334-13.jpg

Люди покупают дуриан на помощь фермерам в дельте реки Кыулонг, город Хынг-иен, 17 февраля 2020 года. (Фото Фам Киен/ВИА)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *