ttxvnghepg-1580809632-5.jpg

ttxvnghepg-1580809632-5.jpg

Cán bộ y tế chăm sóc bệnh nhân nam 49 tuổi sau ghép gan từ kỹ thuật chia gan. (Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *