ttxvnfacebo-1614156193-93.jpg

ttxvnfacebo-1614156193-93.jpg

Biểu tượng Facebook trên một tấm lót chuột máy tính ở London, Anh. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *