ttxvnevftal-1610681192-67.jpg

ttxvnevftal-1610681192-67.jpg

El primer ministro de Vietnam, Nguyen Xuan Phuc, presencia la firma del EVFTA. (Fuente: VNA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *