ttxvneuroch-1610615222-2.jpg

ttxvneuroch-1610615222-2.jpg

El presidente de la Cámara de Comercio Europea en Vietnam, Nicolas Audier. (Fuente: VNA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *