ttxvnduong-1557799496-86.jpg

ttxvnduong-1557799496-86.jpg

Công ty Xây dựng Lũng Lô (Bộ Quốc phòng) thi công đường Hồ Chí Minh, đoạn từ km 189 đến km 236 thuộc địa phận 3 xã Hướng Ninh, Hướng Phùng, Hướng Lập của huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, trong đó có đoạn qua đèo Sa Mù trên độ cao 1040m. (Ảnh: Đình Na/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *