ttxvndonat-1522839431-70.jpg

ttxvndonat-1522839431-70.jpg

Cảnh đổ nát do xung đột tại Đông Ghouta, Syria. (Nguồn: THX/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *