ttxvndoitho-1525151275-11.jpg

ttxvndoitho-1525151275-11.jpg

Công nhân lao động đặt các câu hỏi trong buổi đối thoại về chính sách với đại diện lãnh đạo tỉnh An Giang. (Ảnh: Đặng Công Mạo/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *