ttxvndoibo-1531293600-28.jpg

ttxvndoibo-1531293600-28.jpg

Các thành viên đội bóng thiếu niên mắc kẹt bên trong hang Tham Luang ngày 4/7. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *