ttxvndoanh-1592452653-98.jpg

ttxvndoanh-1592452653-98.jpg

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp của Thủ đô. (Nguồn: TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *